UBUNTU – Konsten att leva bättre tillsammans, skriven av Mungi Ngomane och med förord av Desmond Tutu

Nyheter

Ubuntu är en inspirerande filosofi som härstammar från södra Afrika och som fokuserar på människokärlek och gemenskap. Kort sagt betyder det ”Jag finns för att du finns”. Boken är en guide till ett rikare liv, eller som ärkebiskop Desmond Tutu säger: ”Den här boken kommer öppna dina ögon, ditt sinne och hjärta för ett sätt att leva som gör vår värld bättre.”

När vi ser oss själva som en del av ett större sammanhang kan vi lära oss att möta våra medmänniskor med förståelse och respekt. Det är genom dem vi får tröst, känner tillit och tillhörighet. Ubuntu uppmanar oss att lyfta blicken och söka svaren utanför oss själva. I en värld där vi vill hitta sätt att bygga broar istället för murar är detta viktigare än någonsin.

Ubuntu beskriver 14 sätt att leva bättre tillsammans. Det är en bok som hjälper dig att förstå världen och vår plats i den, genom att träna dig i styrkan att lyssna, vara vänligare och mer tolerant. Ubuntu visar oss hur mycket bättre vi mår när vi respekterar varandra. Den innehåller även många praktiska övningar och tips, och är en inspirerande guide till ett rikare liv tillsammans.

”Det som skiljer Ubuntu från andra självhjälpsböcker är att den vidgar perspektivet genom att exemplifiera med stora politiska och människorättsliga händelser.” – ANNETTE SJÖBERG, BTJ-häftet nr 22, 2019

Släppdatum 2019-11-11

OM FÖRFATTAREN

Nompumelelo (Mungi) Ngomane är barnbarn till ärkebiskopen Desmond Tutu och beskyddare av Tutu Foundation UK. Hon har en master i International Studies and Diplomacy från University of London och är starkt engagerad i arbete med mänskliga rättigheter. Bland annat har hon arbetat med konfliktlösning i Mellanöstern och med kvinnor och barns rättigheter för några av världens främsta icke-statliga organisationer.

För mer information, kontakta: Sarah Wallskog Lindvall

Sarah.wallskog.lindvall@harpercollins.se Telefon: 0705690227