Lev lyckligare, Emma Seppälä

Pressmeddelande

Alla vill vara lyckliga. Och framgångsrika. Men när kraven ökar på att prestera mer på både jobbet och i privatlivet, tvingas vi lägga i ytterligare en växel för att bli mer effektiva. Kortsiktigt kanske vi lyckas med det vi vill uppnå, men det på bekostnad av vårt välmående, våra relationer och paradoxalt nog – resultatet av våra prestationer.


I Lev lyckligare förklarar forskaren Emma Seppälä hur vår oförmåga att uppnå hållbara mål hänger ihop med vanligt förekommande, men omoderna, föreställningar om framgång. För att lyckas med något måste vi göra allt som slängs på oss med knivskarp fokus och stenhård disciplin. Det är det vi lärt oss.
Men Lev lyckligare raserar dessa kontraproduktiva teorier. Baserat på den senaste forskningen inom kognitiv psykologi och neurovetenskap – såsom lyckoforskning och forskning om empati, positiv stress, kreativitet och mindfulness – visar Seppälä att det mest produktiva vi kan göra för att växa som människor, både privat och professionellt, är att hitta lycka och känna tillfredställelse.

Lev lyckligare är en praktisk handbok med enkla övningar och råd om hur du kan förändra ditt liv från grunden och ta dig i rätt riktning mot en vardag fri från oro och stress.

* Lycka är nyckeln till att nå professionell och personlig framgång

* De senaste rönen inom kognitiv psykologi och neurovetenskap-forskning om lycka, motståndskraft, viljestyrka, medkänsla, positiv stress, kreativitet och mindfulness

* Fylld med praktiska råd om hur man omvandlar dessa vetenskapliga rön till våra dagliga liv

Om författaren:
Emma Seppälä är forskare och forskningsansvarig på Center for Compassion and Altruism Research and Education vid Stanford universitet i USA, där hon främst arbetar med så kallad lyckoforskning. Hon har bland annat en examen i komparativ litteratur från Yale och en PhD i psykologi från Stanford. Seppälä skriver bland annat för Harvard Business Review, Psychology Today och Scientific American Mind.
Hemsida: http://www.emmaseppala.com/