Eldsjälar skriver om kampen för att hjälpa kvinnor i sexhandel

Nyheter

sanna-berattelser-talita.png

Trots förbud mot sexköp finns det fortfarande sexhandel i Sverige. Den ideella organisationen Talita erbjuder en väg ut för de kvinnor som fastnat i prostitution och människohandel, genom möjlighet till skyddat boende, stöd och rehabilitering. Talitas grundare Anna Sander och Josephine Appelqvist har i drygt 20 års tid mött kvinnorna och beskriver i boken Sanna berättelser om vägen ut ur prostitution en värld som de flesta aldrig kommer i närheten av.

– I den här boken har vi försökt återge glimtar ur vårt arbete, från år 1998, då vi började vara ute och möta kvinnor i prostitution, fram till år 2020. Syftet med boken är att sprida kunskap och dela med oss av våra erfarenheter för att öka förståelsen för varför man hamnar i prostitution, vad sexhandeln leder till samt ge exempel på hur man kan hjälpa de utsatta, säger Anna Sander.

I Sanna berättelser om vägen ut ur prostitution får läsaren möta arton kvinnor som har varit i prostitution – och tagit sig ur den. Det ges en inblick i hur och varför de kom att bli en del av sexhandeln i Sverige, hur de hamnade på en gata, i en lägenhet eller i en sunkig källare och sålde sina kroppar. En del kan koppla prostitution med lyx, glamour och lycka, att det är ett eget val som görs. I boken poängteras det att prostitution inte är något annat än ett obeskrivligt lidande för kvinnorna. Vi får också läsa om kvinnornas väg ut ur helvetet – och in i ett fungerande vardagsliv.

Boken är också en berättelse om två eldsjälar som har dedikerat sina liv åt att åstadkomma en förändring för dessa kvinnor genom verksamheten Talita.

– Vi skulle ljuga om vi sa att vårt arbete tidvis under långa perioder inte varit både mörkt och svårt. Ibland har vi stått tillsammans med en kvinna vid förtvivlans rand och inte kunnat göra något annat än sörja tillsammans med henne. Andra gånger har vi fått se hur bedrövliga situationer förändrats på de mest mirakulösa sätt och kvinnan har fått fatt i glädjen igen. Talitas arbete är en ständig växling mellan mörker och ljus. Förtvivlan och hopp. Maktlöshet och förtröstan, säger Josephine Appelqvist.

Att en välkänd pastor, som både jag och Anna känt förtroende för, avslöjades som sexköpare skakade inte bara om oss för stunden, utan gav oss en djup insikt om att i princip vem som helst skulle kunna leva ett dubbelliv. Det går inte att se på utsidan vem som är sexköpare och det går inte heller att utesluta att någon man känner och har förtroende för, faktiskt är någon annan än den de säger sig vara. Besvikelsen på honom, och tvivlet på män som grupp, hade kunnat bli överväldigande, men tack vare våra familjer och alla de män som stöttat oss och visat sitt engagemang genom åren har vi hittat balansen. En av tio män må vara sexköpare, men nio av tio är det inte.
– ur boken.

Anna Sander är grundare av Talita. Hon är legitimerad apotekare och har arbetat med kompetensutveckling och utbildningsverksamhet på Apoteksakademin. Hon har även en kandidatexamen i psykoterapi med inriktning på trauma.

Josephine Appelqvist är grundare av Talita. Hon är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har tidigare erfarenhet av arbete mot barnsexhandel på ECPAT Sverige. Hon har även en kandidatexamen i psykoterapi med inriktning på trauma.

För intervjuförfrågningar: Vilhelm Hanzén, GUL PR: vilhelm@gulpr.se eller 0736907409

För övrig information: Sarah Wallskog Lindvall, PR & Marknadschef HarperCollins sarah.wallskog.lindvall@harpercollins.se 

 

Relaterade bilder