Efter 40 år av hjärntvätt – nu talar den tidigare sektmedlemmen ut i ny bok och besöker samtidigt Sverige!

Nyheter

Under nästan fyrtio år var Håvard Lillethun med i den kontroversiella sekten Guds barn, även i Sverige. Nu berättar han i boken Instängdmina år i sekten Guds barn och hur jag blev fri om hur han hjärntvättades till att lyda sina ledare i allt, oavsett om det handlade om att värva medlemmar med hjälp av sex, ingå arrangerade äktenskap eller bestraffa sina barn. Med sin berättelse vill författaren ge hopp och mod till alla som någon gång har känt en längtan efter att bryta sig fria.

”Jag såg det som en plikt och ett privilegium att få lyda mina ledare i allt. Under de här åren såg jag aldrig på Guds barn som en sekt eller som något destruktivt eller farligt, inte ens när media rapporterade om misstankar om omfattande övergrepp mot barn och polisen i flera länder inledde utredningar mot gruppen. Jag tänkte aldrig tanken att jag var fångad eller instängd. Trots att det var just det jag var”, säger Håvard Lillethun.

Som tonåring blev Håvard värvad av Guds barn när medlemmar i sekten besökte den folkhögskola i Norge där han var elev. Med stor övertygelse om en lycklig framtid övergav han sitt tidigare liv, gifte sig, bildade familj och levde som sektmedlem i 39 år. Allt enligt den beryktade ledaren Moses Davids regler och i länder som Norge, Sverige, Danmark, Indien, Nepal och Thailand. Håvard såg på gruppen som en kristen volontärorganisation där de trodde på Gud och Jesus, bad, talade i tungor, bodde tillsammans i stora kollektiv. De ägnade all tid åt att hjälpa andra människor och omvända så många som möjligt. Han var stolt över att de var så radikala och så olika många andra kristna rörelser.

Till slut kom han ändå till en punkt där han valde att hoppa av. I boken berättar Håvard öppenhjärtigt om tiden i den kontroversiella rörelsen. Han delar med sig av vad det var som fick honom att slutligen bryta sig loss från sekten och sina egna föreställningar om att inte duga. Med sin berättelse hoppas han kunna inspirera andra att lämna dysfunktionella livssituationer eller relationer, oavsett om det är en sekt, ett förhållande eller en arbetsplats.

Recensionsdatum 2021-10-21

Jag kunde inte göra annat än att gråta. Jag var chockad och skräckslagen, och jag skämdes över att bli påmind och medveten om vad jag varit en del av. Jag kunde inte förstå hur jag kunnat vara så blind, så lättlurad. Hur kunde jag tro på de där texterna, på Moses Davids och våra andra ledares ord, utan att ifrågasätta dem? Som om jag var drogad, blind, oförmögen att känna, tänka och se saker för vad de egentligen var. Bara tanken på det äcklar och skrämmer mig.
— ur boken.

Håvard Lillethun kallar världen för sitt hem. Han är född i Etiopien men har norskt ursprung, växte upp i USA, Schweiz och Norge. Som tonåring blev han indragen i sekten Guds barn, och han levde och arbetade för rörelsen i Norge, Sverige, Danmark, Indien, Nepal och Thailand under 39 år innan han slutligen blev fri. I dag föreläser han om sina upplevelser och har bland annat hållit ett uppmärksammat TEDxTalk i Stockholm. Håvard bor i Skien i Norge.

För intervjuförfrågningar: GUL PR vilhelm@gulpr.se 073 690 74 09

Övriga frågor: PR & Marknadschef  sarah.wallskog.lindvall@harpercollins.se

Relaterade bilder